ความประทับใจ ในหลักสูตร Mini MBA. (L&SCM) รุ่นที่ 2

สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานคือ ต้องเรียนรู้งานบางอย่างในเวลาที่รวดเร็วและสามารถนำไปใช้งานได้จริง    นั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกเรียนหลักสูตร Mini MBA Logistics & Supply Chain Management และผมก็ได้เรียนรู้สิ่งนั้นจากประสบการณ์ที่อาจารย์แต่ละท่านได้ถ่ายทอดให้ และเหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือความรู้ที่ได้จากเพื่อนๆทุกคนที่เกิดจากการซักถาม การพูดคุยในแต่ละครั้งที่ได้เข้าเรียน ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและเพื่อน MML2 ทุกคนครับ

อิทธิชัย นันโท

Strategic Sourcing Dept. Manager

National Healthcare Systems Co., Ltd. 

 

สิ่งแรกที่ประทับใจมากที่สุดคือ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่คุ้มมากๆ อาจารย์ที่สอนแต่ละท่านมีความรู้แน่น รู้จริง ทุ่มเทและให้จริงๆ เรียกว่าสอนด้วยใจ เรียนแล้วไม่เครียด ได้ความรู้ ส่วนค่าเล่าเรียนรวมถึงการศึกษานอกสถานที่ เป็นค่าเล่าเรียนที่คิดว่าไม่สามารถหาสถาบันไหนมาเปรียบเทียบได้แล้วค่ะ  น้องที่เรียนด้วยกันรวมถึงอาจารย์เก๋ เป็นคนที่น่ารักมีน้ำใจห่วงหาอาทรกัน ไม่ทิ้งกันคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน  สุดท้ายแล้วต้องขอขอบตุณอาจารย์ฐาปนาค่ะ เพราะท่านเอาใจใส่จริงๆ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ท่านก็ตามมาเอาใจใส่ ติดตามผลการเรียนการสอนมาตลอด และตลอดเวลาที่เรียนรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสรู้จักท่านและได้เรียนในสถาบันนี้ที่มีอาจารย์ฐาปนาดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ

คุณวรรณา รัตน์ศักดิ์ศิริ

SR.Manager-Air Import

Agility Co., Ltd. 

 

สิ่งที่ประทับใจสิ่งแรกก็คือ วิชาทั้งหมดที่ได้เรียนมาในหลักสูตรนี้ เป็นเนื้อหาที่เข้มข้นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานรวมถึงได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงานของท่านวิทยากรบางท่าน ทำให้ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่า Logistics & Supply Chain เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆ ในองค์กร และธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งที่ประทับใจรองลงมาคือ ทีมงานของสถาบันที่คอยอำนวยความสะดวกให้ทุกๆอย่าง โดยเฉพาะอ.เก๋ ที่ดูแลพวกเราดีมากๆ และเป็นกันเองดี สิ่งสุดท้ายที่ประทับใจคือ เพื่อนๆร่วมหลักสูตรที่มาจากหลากหลายบริษัท และบางท่านก็ได้นำประสบการณ์การทำงานของบริษัทตัวเองมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับทราบ ทำให้ได้รู้จักธุรกิจหลากหลายขึ้น เพื่อนๆทุกคนน่ารักมากค่ะ

คุณรุ่งนภา กาซัน

Senior Logistics officer

บริษัทซีเมนส์ จำกัด

 

มีอยู่ 2เรื่องหลักๆ ซึ่งเป็นแก่นกระพี้คือ เรียนและรู้

1.       ได้เรียน และ ได้รู้ ไปพร้อมๆกัน ไม่เหมือนกับการเรียน MBA ทั่วไป ซึ่งคุณอาจได้แค่เรียนแต่ไม่ได้รู้

2.       ได้แชร์ความรู้ทั้งในและนอกตำราเรียนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและกับเพื่อนๆที่เรียน แลกเปลี่ยนเก็บเกี่ยว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

3.       ได้พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ซึ่งทำงานสาขาวิชาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมาเป็นมิตรสหาย และเป็นมิตรภาพที่ถึงไม่ต่อก็ติด

4.       ได้รู้ว่าในโลกเรานี้มีอะไรให้น่าค้นหา ให้รู้จัก ให้ทักทาย เป็นมิตรภาพทางใจที่ยากเกินจะบรรยาย เพียงแต่เราจะมีโอกาส หรือจะสร้างโอกาสนั้นหรือไม่ ซึ่ง MML2 ทำโอกาสนั้นให้เกิดขึ้นกับเรา

5.       ได้รู้จักคำว่าเปิดใจ และให้โอกาสตัวเองได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่นำมาซึ่งมิตรภาพระยะยาวในโอกาสต่อไป

คุณกรรณิการ์ มีโพธิ์สม

Senior Supply Chain Manager

Filthai Co., Ltd.