ความประทับใจ ในหลักสูตร Mini MBA. (L&SCM) รุ่นที่ 3

ประทับใจอาจารย์ฐาปนาเกี่ยวกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและการใช้ชีวิตของอาจารย์รู้สึกประทับใจและดีใจที่ได้มารู้จักกับเพื่อนๆ ผู้เข้าอบรมด้วยกันทุกคนร่าเริง แจ่มใส มีไมตรีจิต มิตรภาพ หวังว่าสิ่งนี้จะคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าจะจบคอร์สแล้วก็ตาม

คุณพันธ์เทพ จุลสุคนธ์

หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติการท่าเรือและคลังผลิตภัณฑ์

ฝ่ายเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์

บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 

ความประทับใจของผม ในการเรียนครั้งนี้มีหลายอย่างครับ เรื่องความรู้ในห้องเรียนนั้นแทบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ โอกาสอย่างนี้หาได้ยากมากครับที่จะหาอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิในเรื่องต่างๆ มาให้ความรู้ได้ขนาดนี้ ที่ต้องถือเป็นกำไรคือประสบการณ์ที่ได้จากท่านอาจารย์ซึ่งทุกท่านล้วนมีประสบการณ์นับสิบๆปีทุกท่าน คุ้มค่ามากครับ  นอกเหนือไปจากนั้นการมาเรียนในครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ได้พบเพื่อนๆที่หลากหลาย และต่างมีประสบการณ์ที่ดี นำมาแบ่งปันกัน เวลา2เดือนกว่าๆ อาจจะดูน้อยเกินไปที่จะพิสูจน์บางสิ่ง แต่สำหรับผมคำว่าเพื่อนและมิตรภาพที่ดีจะคงอยู่ตลอดไป

กฤษณะ ศรีดวงนภา

ผช.ผจก.แผนกสนับสนุนการขาย

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด

 

1.       ประทับใจในหลักสูตร เนื้อหา รายวิชา ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ทำให้เข้าใจถึงกระบวนการและระบบของ Logistics & Supply Chain มากขึ้น และสามารถไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง

2.       ประทับใจในอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแต่ละท่าน รูปแบบและสไตล์การสอนที่แตกต่างกัน ทำให้สร้างบรรยากาศในการเรียนได้เป็นอย่างดี ประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอดมาจากมืออาชีพจริงๆ สามารถตอบข้อข้องใจหรือปัญหาต่างๆได้ชัดเจน

3.       ประทับใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เอาใจใส่ดูแลในช่วงก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม

4.       ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ประทับใจเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนมีความเป็นกันเอง มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ทั้งเรื่องงานโดยตรงหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆครับ

คุณเมืองการจน์ คำแก้ว

Logistics Manager

Findus(Thailand) Co., Ltd.

 

 ประทับใจ สำหรับมิตรไมตรีและรอยยิ้มจากเพื่อนใหม่เป็นอย่างมาก และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานจริงของแต่ละท่าน ขอบคุณสำหรับอาจารย์ทุกท่านที่ได้นำความรู้ใหม่ที่ได้รับนอกเหนือจากประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานรวมถึงประสบการณ์จริงของวิทยากรบางท่าน ที่ได้นำมาถ่ายทอดให้ฟัง และประทับใจกับความเป็นกันเองสำหรับอาจารย์ผู้ช่วยหลังห้องทุกท่าน

คุณปกิต ปลื้มปิยธรรม

บริษัท สหปลื้ม จำกัด