ความประทับใจ ในหลักสูตร Mini MBA. (L&SCM) รุ่นที่ 4

สำหรับความประทับใจในหลักสูตร Mini MBA มีความประทับใจในเนื้อหาของวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องทฤษฎีใหม่ที่น่าสนใจ  ส่วนความประทับใจท่านวิทยากร ที่นำเสนอมีอาจารย์หลายท่านที่สมารถ Share ประสบการณ์  ได้น่าจดจำและนำไปประยุกต์ใช้ในสายงานที่ผมทำอย่าง เช่น แง่คิดของการทำงานของตัววิทยากรที่สื่อสารออกมาสามารถทำให้ตัวผู้ฟังสามารถสัมผัสได้ ความประทับใจในทีมคณะทำงานมีความเป็นกันเอง มีความคิด ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าอบรม โดยการหาช่องทางสื่อสารผ่าน E-mail เพื่อประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบข่าวสารได้ตลอดเวลา จึงสรุปได้ว่าหลักสูตร Mini MBA Logistics and Supply Chain Management รุ่นที่ 4 ครั้งนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมได้มาก เชื่อว่าในการพัฒนาหลักสูตรของรุ่นต่อไป จะสมารถจัดหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อการใช้ประโยชน์ในงานด้าน Logistics and Supply Chain ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต และมีความเป็นมาตรสากลมากขึ้น

คุณชัยวัฒน์ จันทร์ผ่อง

 

 จากความคาดหวังก่อนเรียน ผมอยากรู้อย่างแท้จริงในสาขาวิชาLogistics and Supply Chain Management โดยผมพอมีพื้นฐานความรู้บ้างแต่ไม่มั่นใจว่ารู้จริงหรือเปล่า และรู้เหมือนคนอื่น (คนส่วนมาก) หรือเปล่า ผมศึกษาหาข้อมุลจากInternet มากมาย อ่านกระทู้มาก ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน สุดท้ายผมตัดสินใจโทรมาหา อาจารย์ ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ผมจึงมั่นใจว่าสมควรเรียนที่ Asian Institute of logistics และหลังจากเรียนแล้วผมพบว่า คณาจารย์ล้สนเป็นมืออาชีพ และมีจิตวิญญาณการถ่ายทอดวิชาอย่างแท้จริง ตัวหลักสูตร และเนื้อหาเข้มข้นมากกว่าปริญญาโทของมหาลัยหลายๆแห่งทั้งรัฐบาลและเอกชน เพียงแต่ว่าเวลาจำกัด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียน สุดท้ายหลังจากจบหลักสูตรแล้ว ผมมีความรู้สึกเกินความคาดหวัง กล้าที่จะพูดเรื่อง Logistics and Supply Chain Management มากขึ้นกว่าเดิมมากๆและกล้าที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นอย่างมั่นใจ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านของสถาบันฯนี้ครับ

คุณภูบดี กริชภูรินทร์ 

 

ในครั้งแรกที่ผมเห็นหลักสูตรนี้ ซึ่งได้รับการแนะนำจากทางผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากลให้ลองเรียนดู ก็เห็นว่าน่าสนใจ เนื่องจากหลักสูตรต่อเนื่องในเรื่องของ Logistics and Supply Chain Managementหาเรียนได้ยากมาก ดังนั้น จึงคิดว่าจะเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้    แต่สิ่งที่ประทับใจมากกว่าความรู้ และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับ ก็คือบรรยากาศความเป็น Class Room มากว่า การเป็นแค่การสัมมนา หรือ การอบรมทั่วไป คือมีหัวหน้าชั้น มีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ทำให้สนิทกันมากขึ้น มากกว่าแค่มาเจอกันแล้วกลับ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นมากยิ่งขึ้น เช่น Happy Birth Day ให้กับผู้อบรมที่เกิดในเดือนนั้น หรือ กิจกรรม Buddy ล้วนแต่ทำให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีการติดต่อกันผ่านทาง E-mail กับรุ่นอื่นๆ ทำให้เราได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น มี Contact มากยิ่งขึ้น ได้ share ประสบการณ์กับคนหลายๆระดับต่างๆและหลายๆ Field        หลักสูตร Mini MBA  Logistics and Supply Chain Management นี้ให้อะไรผมมากมายยิ่งกว่าความรู้ที่ได้รับ ซึ่งเหนือความคาดหมายมากสำหรับการร่วมอบรมในครั้งนี้ ทุกสิ่งล้วนเป็นประโยชน์ตออนาคตของผมมาก ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านและพี่ๆทุกคนที่ทำให้ผมได้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้

คุณศิษฎ์ รัตนาคม

Auto ID Specialist

สถาบันรหัสสากล (GS1)