คุณชนาพร บวรวิวรรธน์

ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย.

อาชีพ

  • ผู้จัดการ บริษัท บวรวิริยะภัณฑ์ จำกัด

ประสบการณ์ 

  • Senior Marketing and Sale Staff, Paramita (Thailand) Company Limited, Thailand
  • Analyst at Portfolio Management Unit, Bangkok Bank Public Company Limited (BBL) , Thailand
  • ฯลฯ

วุฒิการศึกษา

  • Master of Business Advanced (Applied Finance) at Queensland University of Technology, Brisbane – Australia
  • Bachelor of Science in Information Technology, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Bangkok – Thailand