Thai Diamond City

เชิญชมอภิมหาโครงการยักษ์ ที่เพชรบุรี
โครงการนิคมอุตสาหกรรมครบวงจร ของคุณเจริญ (เบียร์ช้าง) 35,000 ไร่  รองรับ AEC มีประมาณ 8 ส่วน

ทั้งสนามบิน นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า  โรงพยาบาล สถานศึกษาและศูนย์นวัตกรรม อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย  สนามกอล์ฟ และสนามกีฬาทุกอย่าง

 

ไทยแลนด์ 4.0 สำหรับธุรกิจ SME

"ไทยแลนด์4.0 สำหรับธุรกิจSME" ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ปธ.กก. บ.จีจีกรุ๊ป จก. / ดารินทร์ หยกไพศาล นายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย / สุริยะ ธีรวัฒนสาร นายกสมาคมผู้สอบบัญชีอากรแห่งประเทศไทย // นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต 10.00น. พุธ 8 มี.ค.60 ช่อง๑๓สยามไทย

Read more
หรือ Blockchain จะเปลี่ยนโลก?!!

เทป “หรือ Blockchain จะเปลี่ยนโลก?!!” ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ประธาน Naret Group (Thailand)​Co.,Ltd. / ราอูล วาสควิส หัวหน้าฝ่ายการตลาด PO8 Co.,Ltd. / นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต 10.30น. พุธ 4ก.ค.61 ช่อง ๑๓ สยามไทย

 

 

อภิมหาโครงการยักษ์ Thai Diamond City ที่เพชรบุรี

ภาพอภิมหาโครงการยักษ์ Thai Diamond City ที่เพชรบุรี โครงการนิคมอุตสาหกรรมครบวงจรของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี พื้นที่ 35,000 ไร่ รองรับ AEC มี 8 ส่วน ประกอบด้วย สนามบิน, นิคมอุตสหกรรม, ศูนย์การค้า, โรงพยาบาล, สถานศึกษา แบะศูนย์นวัตกรรม, อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย สนามกอล์ฟ และ สนามกีฬาครบวงจร

Read more