Trust City Bangna

เมืองการค้าและการแสดงประชุมระดับโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคด้วยพื้นที่รวมกว่า 2.5 ล้าน ตร.ม. บนที่ดินกว่า 500 ไร่บนถนนบางนา-ตราด กม.29 ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 100,000 ล้านบาท

หรือ Blockchain จะเปลี่ยนโลก?!!

เทป “หรือ Blockchain จะเปลี่ยนโลก?!!” ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ประธาน Naret Group (Thailand)​Co.,Ltd. / ราอูล วาสควิส หัวหน้าฝ่ายการตลาด PO8 Co.,Ltd. / นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต 10.30น. พุธ 4ก.ค.61 ช่อง ๑๓ สยามไทย

 

 

เสวนาความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

เสวนาความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

 

สรุป:ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาต้อง
1.) รัฐกำหนดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
2.) กำหนดหมวดศาสนาในรัฐธรรมนูญ
3.) ให้สิทธิพระสงฆ์ ชี เณร มีสิทธิในการเลือกตั้งเท่าศาสนาอื่นในไทย
4.)กำหนดคุณสมบัตินักการเมืองมีคุณธรรม
5.) ผู้นำประเทศ รัฐมนตรี ข้าราชการ ประชาชน ปฏิบัติธรรมวิถีไทย
6.) มีวิชาพุทธธรรมตั้งอนุบาลจนถึง ป.เอก
7.) ตั้งกระทรวงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
8.) ประกาศประเทศไทยเป็นศูนย์การปฏิบัติธรรมโลก
ฯลฯ

Read more
Thai Diamond City

เชิญชมอภิมหาโครงการยักษ์ ที่เพชรบุรี
โครงการนิคมอุตสาหกรรมครบวงจร ของคุณเจริญ (เบียร์ช้าง) 35,000 ไร่  รองรับ AEC มีประมาณ 8 ส่วน

ทั้งสนามบิน นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า  โรงพยาบาล สถานศึกษาและศูนย์นวัตกรรม อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย  สนามกอล์ฟ และสนามกีฬาทุกอย่าง

 

ไทยแลนด์ 4.0 สำหรับธุรกิจ SME

"ไทยแลนด์4.0 สำหรับธุรกิจSME"

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ปธ.กก. บ.จีจีกรุ๊ป จก.

ดารินทร์ หยกไพศาล นายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย 

สุริยะ ธีรวัฒนสาร นายกสมาคมผู้สอบบัญชีอากรแห่งประเทศไทย 

นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต 10.00น. พุธ 8 มี.ค.60 ช่อง๑๓สยามไทย