อรท.หนุนสร้างคลองกระ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ อรท. มีแนวคิดสนับสนุนการขุดคลองกระ และได้จัดเวทัเสวนาเรื่อง "การขุดคลองกระประเทศไทยได้อะไร และแรงงานได้อะไร" เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์