ไทยแลนด์ 4.0 สำหรับธุรกิจ SME

"ไทยแลนด์4.0 สำหรับธุรกิจSME"

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ปธ.กก. บ.จีจีกรุ๊ป จก.

ดารินทร์ หยกไพศาล นายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย 

สุริยะ ธีรวัฒนสาร นายกสมาคมผู้สอบบัญชีอากรแห่งประเทศไทย 

นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต 10.00น. พุธ 8 มี.ค.60 ช่อง๑๓สยามไทย