ธุรกิจท่าเรืออาเซียน - คลองไทย - เติบโตสูง รายได้ระดับโลก