Thai Diamond City

เชิญชมอภิมหาโครงการยักษ์ ที่เพชรบุรี
โครงการนิคมอุตสาหกรรมครบวงจร ของคุณเจริญ (เบียร์ช้าง) 35,000 ไร่  รองรับ AEC มีประมาณ 8 ส่วน

ทั้งสนามบิน นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า  โรงพยาบาล สถานศึกษาและศูนย์นวัตกรรม อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย  สนามกอล์ฟ และสนามกีฬาทุกอย่าง