สุดยอดหลักการธุรกิจโลก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 150 บาท 

สุดยอดหลักการธุรกิจโลก ผู้เขียนได้ประมวล และสังเคราะห์จากข้อมูล คำพูด หลักคิด กระบวนทัศน์ ที่ตกผนึกของนักธุรกิจและนักปราชญ์ชั้นนำของโลก เพื่อให้เป็นประโยชน์และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ ให้ธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

เนื้อหาสาระของหนังสือประกอบด้วย 8 ส่วนหลัก คือ บทนำ พื้นฐานธุรกิจ การลงทุน ภาวะผู้นำ การจัดการ การตลาด ความสำเร็จ และความสุขจากการทำธุรกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มเล็กนี้จะช่วยให้แง่คิด เตือนสติ เพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจ และการดำเนินชีวิตของท่านสัมฤทธิ์ผลเลิศสืบไป

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ Email: LINE หมายเลข 0818751900