คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ราคา 180 บาท หนา 95 หน้า

คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต (Modern Storage System Manual For Warehouse, Distribution Center, And Manufacturing) นำเสนอ แนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการ ตัวแบบ อุปกรณ์ครื่องมือ การประยุกต์ใช้งาน สำหรับการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและอุตสาหกรรมการผลิต เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 5 บทหลัก คือ  

บทที่ 1 การกำหนดแผนผังชั้นวาง และปริมาณการจัดเก็บสินค้า

บทที่ 2 ประเภทของฐานจัดเก็บสินค้า

บทที่ 3 ระบบชั้นวางสินค้า

บทที่ 4 ระบบชั้นวางคลังสินค้า อะไหล่

บทที่ 5 เทคนิคการประหยัดพื้นที่คลังสินค้า

หนังสือเล่มนี้ เขียนโดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT ที่มีประสบการณ์ตรงมานานกว่า 20 ปี จึงไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักบริหารทุกระดับ ผู้ที่ทำงานด้านคลังสินค้า การจัดการสินค้า การจัดส่งสินค้า การบริการลูกค้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ โลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน การวางแผนการผลิต การจัดซื้อ โลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน การผลิต การตลาดและการขาย ยังเหมาะกับคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปเพิ่มพูนความรู้และนำไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กรเพื่อยกระดับการบริการ การประหยัด เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลกำไร ความสามารถทางการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืน

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ LINE หมายเลข 0818751900