บูรณาการวิชาชีพการค้าปลีก

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT (เขียนร่วม) และคณะกรรมการผลิต และบริหารชุดวิชาบูรณาการ วิชาชีพการค้าปลีก

ราคา 450 บาท หนา 570 หน้า

บูรณาการวิชาชีพการค้าปลีก (Working Integrated Learning in Retailing) นำเสนอ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนทัศน์ ตัวแบบ เครื่องมือ วิธีการ กรณีศึกษา และ การประยุกต์ใช้งานสำหรับธุรกิจค้าปลีก เนื้อหาหนังสือแบ่งออกเป็น 15 หน่วย ประกอบด้วย

หน่วยที่ 1 แนวคิดของธุรกิจค้าปลีก

หน่วยที่ 2 แนวคิดของร้านค้าปลีก

หน่วยที่ 3 วิธีการขาย

หน่วยที่ 4 การเลือกสถานที่ตั้งร้านค้าปลีก

หน่วยที่ 5 การออกแบบและจัดผังร้านค้าปลีก

หน่วยที่ 6 เครื่องประกอบร้านค้าปลีก

หน่วยที่ 7 การจัดการการขายสำหรัยธุรกิจค้าปลีก

หน่วยที่ 8 การจัดการตามกลุ่มสินค้า

หน่วยที่ 9 การจัดการสินค้า

หน่วยที่ 10 การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก

หน่วยที่ 11 โครงสร้างองค์การของธุรกิจค้าปลีก

หน่วยที่ 12 การดำเนินการการค้าปลีก

หน่วยที่ 13 กลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีก

หน่วยที่ 14 การเงินและงบประมาณของธุรกิจการค้าปลีก

หน่วยที่ 15 การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจการค้าปลีก

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ LINE หมายเลข 0818751900