ประมวลบทคัดย่อ: โลจิสติกส์

โดย ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า และ ชนาพร บวรวิวรรธน์

ราคา 450 บาท 

หนังสือประมวลบทคัดย่อโลจิสติกส์ (Abstract Collection : LOGISTICS) เป็นการรวบรวมเรียบเรียงบทคัดย่อทางด้านโลจิสติกส์ครบองค์ (โลจิสติกส์องค์รวม ต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดซื้อ การขนส่ง การคลังสินค้า การจัดการสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ การบริการโลจิสติกส์ พัฒนาทุนมนุษย์โลจิสติกส์ ประมวลคำศัพท์ย่อในโลจิสติกส์) ที่สำคัญและโดดเด่นของสถาบันการศึกษาทั้งประเทศไทยกว่า 10 ปี ปีตั้งแต่พ.ศ. 2547 - 2560 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักศึกษาแล้ว ยังมีคุณค่ายิ่งต่อวงการธุรกิจอุตสาหกรรมทุกแขนง และผู้สนใจทั่วไป

 

ประกอบด้วยเนื้อหาทั้ง Inbound Logistics, Outbound Logistics, Supply Chain Management, Value Chain Management ดังนี้

บทนำ 

หมวด 1 : โลจิสติกส์องค์รวม

หมวด 2 : ต้นทุนโลจิสติกส์

หมวด 3 : การจัดซื้อ

หมวด 4 : การขนส่ง

หมวด 5 : การคลังสินค้า

หมวด 6 : การจัดการสินค้า

หมวด 7 : เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์

หมวด 8 : การบริการโลจิสติกส์

หมวด 9 : พัฒนาทุนมนุษย์โลจิสติกส์

ภาคผนวก : ประมวลคำศัพท์ย่อในโลจิสติกส์

บรรณานุกรม

ประวัติผู้เรียบเรียง

 

“An investment in Knowledge always pays the best interest” (Benjamin Franklin)

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือของทางมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

กรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส สุขาภิบาล 1 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-8-44072-2

และส่งใบ Pay in มายืนยันที่ Email: LINE หมายเลข 0818751900