รัฐสานต่อสร้างรถไฟฟ้า 5 สาย

 

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT

thapana@thapana.net

.....ตามแผนแม่บทโลจิสติกส์แห่งชาติ จะให้มีการสร้างรถไฟฟ้า 10 สาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยงบประมาณ 5.5 แสนล้าน โดยจะให้มีการประมูลก่อนช่วงแรก 3 สาย ประมาณปลายตุลาคม 2549 ของรัฐบาลชุดก่อน แผนดังกล่าวต้องล้มเลิกจากการปฏิวัติรัฐประหารของ คปค. แล้วตั้งรัฐบาลใหม่ โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นรัฐมนตรีคนที่ 24 ของประเทศไทย เข้ามารื้อแผนการสร้างรถไฟฟ้าใหม่เป็น 5 สาย ระยะทาง 118 กม. วงเงิน 1.65 แสนล้านบาท เปิดประมูลประมาณมีนาคม 2550

 

ครม. ไฟเขียวการสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง :

7 พ.ย. 2549 ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง (สีแดง น้ำเงิน ม่วง เขียวแก่ เขียวอ่อน) ใช้วงเงินประมาณ 165,402 ล้านบาท ระหว่างปี 2549 – 2555 รื้อแผนเดิมเปิดเอกชนลงทุนระบบรถ หวังประหยัดงบ 4 หมื่นล้านบาท พร้อมตั้งองค์กรกลางคุมค่าโดยสารยกเลิกเชื่อมสายสีแดง กับโครงการแอร์พอร์ด เรลลิงค์ เหตุไร้ความชัดเจนการใช้ประโยชน์สนามบินดอนเมือง ตั้งเป้าเปิดประมูลสายสีแดง-ม่วง ก่อน ม.ร.ว. ปรีดิยาธร ยันรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง ทำได้รัฐบาลชุดนี้ คาดว่าแผนงานทั้งหมดชัดเจนภายใน 4 เดือน และเปิดขายซองได้ในเดือนมีนาคม ปีหน้า พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. ( 7 พ.ย. 2549) เห็นชอบการดำเนินการสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง โดยจะมีการออกแบบรายละเอียดควบคู่กับการพิจารณา วงเงินก่อสร้างการดำเนินงานจะมีภาครัฐและภาคเอกชน และจะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ 2535 นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การพิจารณาก่อสร้างรถไฟฟ้าจะรับฟังความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมของโครงการและเส้นทางประชาชนสามารถส่งความเห็นไปยังกระทรวงคมนาคม จะรวบรวมความเห็นเสนอ ครม. เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจในเดือนมกราคม 2550 จากนั้นจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รมต. คลังสนองงบประมาณ 165,000 ล้านบาท :

ม.ร.ว. ปรีดิยากร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ครม.เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมก่อสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง ซึ่งจะอยู่ในวงเงินงบประมาณ 162,000 – 165,000 ล้านบาท คาดว่าการพิจารณาแผนกก่อสร้างวงเงินงบประมาณ ความชัดเจนเรื่องเส้นทาง รวมถึงการทำประชาพิจารณ์จะใช้เวลา 4 เดือน หากประชาชน ไม่คิดค้านก็สามารถออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (TOR) และเปิดขายซองให้ผู้สนใจได้ในเดือนมีนาคม 2550 รูปแบบการก่อสร้าง จะใช้รูปแบบการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ให้แล้วเสร็จ ก่อสร้างทั้ง 5 เส้นทาง รูปแบบดังกล่าวจะช่วยลดค่าก่อสร้างได้ประมาณ 40,000 ล้านบาท นายกฯ ต้องการให้รายละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยก่อนการเปิดประมูลเส้นแรก แต่จะมีบางส่วนของเส้นทาง ส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินที่ต้องทำในลักษณะออกแบบไปก่อสร้าง (Design and Built) เนื่องจากติดปัญหา เรื่องเวนคืนต้องทำเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน การก่อสร้างในลักษณะออกแบบให้แล้วและก่อสร้างทั้ง 5 เส้นทาง จะช่วยประหยัดวงเงินงบประมาณได้มาก ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาที่จะเกิดขึ้น

เปิดประมูลและดำเนินการในรัฐบาล (คปค.) :

ครม. เห็นว่าหากเส้นทางใดสามารถดำเนินการได้ก่อนก็ทำแต่ยืนยันว่า ทั้ง 5 เส้นทาง เปิดประมูลและดำเนินการได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ ส่วนที่ถามว่า ทำไมถึงไม่ทำบางช่วงของส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินให้หมือนเส้นทางอื่น คือออกแบบให้เสร็จแล้วค่อยก่อสร้างพร้อมกันนั้น เนื่องจากยังติดปัญหาเรื่องของการเวรคืนที่ดินที่จะต้องดำเนินการในรูปแบบออกแบบไปและก่อสร้างไป

รัฐพัฒนาแบบรวมศูนย์หรือกระจายความเจริญ :

ก่อนจะตัดสินใจของรัฐบาลควรถาม ครม. จะพัฒนาประเทศแบบรวมศูนย์หรือกระจายความเจริญไปทั่วทุกจังหวัดควรจะพัฒนาความเจริญมุ่งเฉพาะกรุงเทพมหานคร ใช่หรือไม่ ส่วนต่างจังหวัดพัฒนาแบบไม่จริงจังใช่หรือเปล่า การสร้างรถไฟฟ้า 5 เส้นทางใช้เงินถึง 1.65 แสนล้าน เพื่อประโยชน์หลักของคนกรุงเทพฯ ที่มีประมาณ 15 ล้าน ใช่หหรือไม่ ถ้าเงินก้อนนี้ไปกระจายความเจริญให้กับ 66 จังหวัดที่เหลือ คนต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพฯประมาณ 60% ก็จะย้ายกลับภูมิลำเนา รถก็จะไม่ติด ปัญหาสังคมก็ลดลง ปัญหามูลภาวะก็จะลด ปัญหาการใช้น้ำมันก็จะลดลงและที่สำคัญคุณภาพชีวิตของประชาชนกว่า 65 ล้านบาท คนจะดีขึ้นแน่นอน การตัดสินใจของรัฐบาลขออย่าได้ติดกับ “โลภ โกรธ หลง” ก็แล้วกันประชาชนส่วนใหญ่ก็จะสาธุการ