ธุรกิจอนาคต ที่ปรึกษาบ้านพลังงานประสิทธิภาพ

บ้านที่อยู่อาศัยในบ้านเรากำลังมีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศมักจะมีที่มาจากบ้านที่เราอาศัย ความใหม่เย้ายวนและสีเขียวของบ้านสร้างความน่าสนใจต่อผู้คนจำนวนมาก หลายล้านหลังคาเรือน ยังคงมีปัญญหาความไม่พึงพอใจเป็นอันมาก สำหรับทุกแนวคิดบ้านสีเขียวในวารสารบ้านต่าง ๆ แสดงข้อมูลบ้านส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแนวคิดบ้านสีเขียวและมีการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์อย่างมหาศาล อาคารและบ้านทั่วโลกใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์จริงๆ เพียงร้อยละ 40 มีบ้านมากกว่า 110 ล้านหลังคาเรือนในสหรัฐอเมริกา และในจำนวนนี้มีบ้าน 70 ล้านหลัง เจ้าของบ้านเป็นครอบครัวคนโสดที่สร้างมูลภาวะคาร์บอนถึงร้อยละ 21 (U.S.Census Bureau)

 

การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน :

การปรับปรุงพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เสมอไป เรามีวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ก็มักไม่ได้ใช้กัน โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก เรารู้วิธีการทำฉนวนป้องกันและมีหลากหลายทางเลือกในการติดตั้งฉนวนความร้อนจากการปลูกต้นไม้รอบบ้าน เรารู้วิธีการเพื่อควบคุมอากาศจากประตูและหน้าต่าง ท่ออากาศ แสงสว่าง และส่วนอื่น ๆ ของบ้านด้วยต้นทุนที่ประหยัด

ข้อมูลอุตสาหกรรม :

เพื่อเข้าถึงตลาดที่ยั่งยืนให้ทีมงานได้เห็นความสำคัญในชุมชนการศึกษา กิจกรรมภายนอกประเทศและในท้องถิ่นรวมทั้งใช้แนวทางการตลาดโลกาภิวัตน์ เช่น ค้นหา และร่วมค้าในเว็บไซต์ที่มีนัยสำคัญทางธุรกิจบ่อยๆ

แนวโน้มความสัมพันธ์ :

บ้านและอาคารมักจะมีระดับมลภาวะเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการการดูแลและการบริการพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องมีการตรวจสอบระดับของคาร์บอนมอน็อกไซด์ ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความสามารถจำกัดจากวัสดุอาคารและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถขจัดความเสียสภาพของอากาศภายในอาคาร

ในระยะยาว :

เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเพื่อนบ้าน ที่อยู่อาศัยรวมกันของชุมชน เราควรมองหาที่ปรึกษาอาชีพในการให้คำปรึกษาดูแลและบริการด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและที่อยู่อาศัยที่น่ารื่นรมย์เป็นสุขในบรรยากาศของแนวคิด “บ้านสีเขียว” ตลอดกาล

โอกาสของการสร้างประสิทธิภาพพลังในบ้าน :

•การตรวจประเมินการใช้พลังงานประสิทธิภาพในบ้านทุกเดือน

•การนำสู่การปฏิบัติของโครงการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัย

•ทำงานที่บ้านที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติที่ดีของบ้านตลอดเวลาสำหรับบ้านที่น่าอยู่และมีความสุขรื่นรมย์ตลอดเวลา

 

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT,CMC
thapana@thapana.net