ธุรกิจอนาคต วุฒิบัตรอาคารสีเขียว

บ้านและอาคารสีเขียวกำลังเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งมากกว่าล้านล้านตารางฟุตที่มีการสร้างและเติบโตตลอดเวลา The U.S. Green Building Council (USGBC) คาดว่าจะมีจำนวนกว่า 1,000,000 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อาคารการค้าในปี ค.ศ. 2010 ทั้งหมดมีมากกว่า 100 เท่าที่ได้รับการรับรองของปี ค.ศ. 2007

จากนี้ไป The USGBC คาดหวังจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าในปี ค.ศ. 2020 ถึง 1 ล้าน LEED ที่รับรองอาคารพาณิชย์และแนวโน้มการพัฒนาบ้านพักอาศัยก็คงมีลักษณะคล้ายกัน มีผู้เข้าร่วมกับ The USGBC ในการประชุมเชิงวิชาการจากจำนวน 85 คน ในการประชุมครั้งแรกเมื่อ 2 ปี ก่อนปี ค.ศ. 2007 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 25,000 คน ในการประชุมที่ชิคาโกม,อิลินอยส์อ อาคารสีเขียวสามารถประหยัดเงินได้จำนวนมาก ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เพิ่มผลิตภาพมีความสุข อาคารสีเขียวมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในอนาคต

เราจะทำอะไรกับอาคารสีเขียว คำว่า “โลกสีเขียว” กำลังจะเป็นเรื่องสำคัญของวันนี้และอนาคตและบางเวลาสีเขียวก็อยู่ในตาที่มองเห็นได้ เพื่อทำให้มั่นใจอาคารสีเขียวตามที่คนทั่วไปพูดกัน จึงมีการตรวจสอบและรับรองด้วยวุฒิบัตรให้กับบ้านหรืออาคารตามที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล :

ให้ดูคำอธิบายที่ต้องการสำหรับอาคารสีเขียวที่ LEED รับรองให้วุฒิบัตรในเว็บไซต์ usgbc.org

ผู้นำสีเขียว :

คุณสามารถค้นหา Auden Schendler’s ให้ข้อแนะนำและรายละเอียดใน The Leading environment journalism และ blog sites, ที่ grist.org (Search for Schendler and LEED)

ในระยะยาว :

ค้นหาระบบอื่น ๆ นี้ เพื่อเป็นส่วนประกอบ, ไม่ทดแทน, ระบบ LEED, LEED ยังมิใช่สิ่งสมบูรณ์แต่มัน, กำลังเติบโตอย่างมากและรวดเร็วที่จะกลายเป็นผู้มีความโดดเด่น มันจะวิวัฒน์และเติบโตต่อไปแต่มันก็ต้องรอการพิสูจน์ด้วย

โอกาสของการให้วุฒิบัตรอาคารสีเขียว :

•การสร้างความช่วยเหลือธุรกิจอาคารสีเขียวตลอดกระบวนการรับรองวุฒิของ LEED

•การพัฒนาการค้าธุรกิจอาคารสีเขียว

•ทีมฝึกอบรมเพื่อรักษาการค้าสีเขียวและอุตสาหกรรมสร้างอาคาร

•การตรวจสอบผลปฏิบัติการและสร้างรายงานสีเขียวสำหรับบ้านเมื่อมีการขายไปแล้ว

 

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า,FCILT,CMC
thapana@thapana.net