ธุรกิจอนาคต การนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่

ความร้อนมีในธรรมชาติทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เป็นความต้องการทุกสถานที่เสมอไป เราใช้พลังงานและเงินจำนวนมากในการสร้างพลังงานความร้อนและเครื่องกำเนิดพลังงานสำหรับใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม ในขณะที่มีการใช้จ่ายเงินมากขึ้นและพลังงานกำจัดความร้อนในสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย

พลังงานจากเหมืองถ่านหินที่ใช้ประมาณร้อยละ 35 ของพลังงานถ่านหินในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและเสียหายจากความสูญเสียความร้อน (Union of Concerned Scientists,ucsusa.org) การปลดปล่อยลงในแม่น้ำหรือทะเลนั้นความร้อนสูญเสียสามารถรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์น้ำและการเติบโตของพืชใต้ทะเลเป็นอย่างมากในขณะที่การสร้างถนนด้วยก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ความอบอุ่นก็ลดลง ทั้งหมดล้วนเป็นความเสียหายทางทรัพยากรสูญเสียความร้อนและงบประมาณ ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีส่วนทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไป มีวิธีการที่ดีกว่าที่จะไปสู่ “การใช้พลังงานร่วมกัน Cogeneration”

ตัวอย่างการใช้พลังงาน :

รถยนต์ที่ใช้พลังงานร่วมกัน เมื่อเราหมุนปรับมาใช้เครื่องทำความร้อนรถยนต์ได้รับความร้อนจากเครื่องยนต์และใช้มันเพื่อสร้างความร้อนภายในรถยนต์พร้อมกับความร้อนจากเครื่องยนต์ก็ปรับเป็นของเสียและอากาศเสียออกนอกรถยนต์

การผันแปรของ BIZ-THEME :

ความผันแปรอีกด้านหนึ่งของแนวคิดนี้คือ พลังงานร่วมสามมิติ (trigeneration) โรงงานผลิตพลังงานร่วมสามมิติผลิตความร้อนและอากาศเย็นโดยใช้ความร้อนเพื่อใช้พลังงานภายใน (Condensers) พลังงานร่วมสามมิตินี้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทั้งหมดของโลก

ข้อมูลอุตสาหกรรม :

สำหรับตัวอย่างของบริษัทที่สร้าง Microturbines, ดูจาก Capstone MicroTurbine (Chatsworth, California, microturbines.com) และระบบพลังงาน Elliot (Stuart,Florida,elliotmicroturbines.com)

แนวโน้มความสัมพันธ์ :

เซลล์ของน้ำมันเป็นการรวมตัวเป็นหนึ่งพลังงานร่วม บางประเภทของเซลล์น้ำมันสามารถสร้างความร้อนได้มากมายซึ่งมีความจำเป็นในการกำจัดหรือใช้งานที่ดีขึ้น

แหล่งข้อมูล :

แหล่งผลิตพลังงานร่วมใน Irvine, Carifornia, ได้ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นมีพลังงานร่วมอาจช่วยให้เราประหยัดเงินและพลังงานเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Cogen.com

โอกาสของการนำความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ :

•แนะนำอุตสาหกรรมและการค้าพลังงานร่วมกับ Microturbines fuel cells หรือเทคโนโลยีอื่นร่วม ระหว่างความร้อนกับพลังงานทดแทน

•การกระจายพลังงานและระบบติดตั้ง เช่น ท่อพลังงานเพื่อประหยัดความร้อนจากน้ำร้อน

•ทำงานเหมือนกับเครื่องปั๊มความร้อน

•พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความสูญเสียความร้อนจากการตากผ้า