ธุรกิจอนาคต หัวหน้าผู้บริหารที่ยั่งยืน

มีการปฏิวัติภายใต้วิถีธุรกิจสีเขียวและธุรกิจกำลังทำงานที่ยากขึ้นเพื่อค้นหาและเข้าใจวิธีการที่ดีกว่าเพื่อความอยู่รอดในอนาคต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ทำอยู่และต้องการเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ อะไรคือโอกาสที่ทำเพื่อสร้างสรรค์ ผู้บริหารองค์กรได้อุทิศความรู้ความสามารถมุ่งเน้นประเด็นอื่นและมักจะไม่รู้วิธีการตอบโต้ความกดดันของคลื่นแห่งสีเขียว เพื่อนำเขาผ่านความเสี่ยง ความท้าทายและโอกาส ในความกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่โลกสีเขียวใหม่

หลายธุรกิจกำลังสร้างตำแหน่งใหม่ในองค์กร หัวหน้าผู้บริหารที่ยั่งยืน (Chief Sustainability Officer : CSO)หรืออาจเรียกว่า หัวหน้าบริหารสิ่งแวดล้อม หรือหัวหน้าสีเขียว ตำแหน่งนี้เป็นโอกาสสำคัญยิ่งสำหรับบุคคลที่ถูกต้องเพื่อช่วยองค์กรขับเคลื่อนสู่คลื่นสีเขียวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เราสามารถนำไปสู่การทำงานของธุรกิจใหม่ในรูปที่ปรึกษาที่ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อสู่ความเป็นธุรกิจสีเขียว

การเคลื่อนที่ระหว่างธุรกิจ :

ความไม่พร้อมสำหรับการสร้างตำแหน่งงานสีเขียวภายในองค์กรหรือธุรกิจขนาดเล็กหรือไม่สามารถสนับสนุนตำแหน่งงานเต็มเวลาที่อุทิศตนเพื่อประเด็น “สีเขียว” ซึ่งอาจหันไปใช้ที่ปรึกษาอาชีพข้างนอก ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสามารถที่ยั่งยืน บทบาทความสัมพันธ์และแต่ละบุคคลอาจทำงานเหมือนกับหัวหน้าสีเขียวในแต่ละตำแหน่งงานอาชีพและบางทีอาจจะผันตัวเองเป็นที่ปรึกษาอาชีพก็เป็นได้

แนวโน้มความสัมพันธ์ :

ในส่วนของริเริ่มสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์บรรยากาศอย่าง Google’s Bill Weihl และอื่นๆ กำลังพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน PCs ใช้พลังงานค่อนข้างมากและมีความสูญเปล่ามากด้วย การเพิ่มขึ้นของคอมพิวเตอร์รอบตัวเรากลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้นที่ต้องการประสิทธิภาพและความเป็นสีเขียวที่เป็นไปได้ “มีจำนวน PCs ที่มีประสิทธิภาพไม่มากนักในตลาดปัจจุบัน แต่ในอนาคตสามถึงสี่ปีข้างหน้าจะเป็นบรรทัดฐาน” เวลท์ กล่าว

คำพูดที่มีความอบอุ่น รักษาตำแหน่งงานของคุณไว้มันอาจจะเป็นความสนุกแต่ เจสัน โคแว๊กของ เวิรลดาทเวอร์ค หนึ่งในสมาชิกของวิชาชีพทรัพยากรมนุษย์ใน สกอทส์เดลอาริโซน่าแนะนำให้ใช้ “Doctor of Green” หรือ ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสีเขียวจริงๆ พยายามบอกงานใหม่ของคุณแก่เพื่อนๆ ที่คุณคบหาด้วยแสดงนามบัตรที่ดูน่าสนใจ

โอกาสอนาคต : 

• ทำงานเป็นหัวหน้าผู้บริหารที่ยั่งยืนในธุรกิจขนาดใหญ่

• ดำเนินการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ฐานะบุคลากรในองค์กรขนาดเล็ก

• พัฒนาธุรกิจที่ปรึกษาอิสระ ทำงานเป็นที่ปรึกษาภายนอกในมิติหลากหลายของ  “ธุรกิจสีเขียว”